Protectia datelor

Incontro Prefabbricati

Urmatoarea informare este conceputa pentru a va aduce la cunostinta aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si la drepturile dvs. privind prelucrare acestora in conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor (“GDPR”) si legislatia nationala in vigoare.

Folosirea acestui site (vizitarea sau cererea de oferte), implica acceptarea unor termeni si conditii.

Societatea INCONTRO PREFABBRICATI SA este  operatorul de date în conformitate cu G.D.P.R.

Datele de contact ale responsabilului Societatii cu protectia datelor sunt e-mail: office@incontro.ro, telefon +40783 000 830

Declaratie de Consimtamant cu privire la prelucrarea datelor personale.

Sunt de acord ca:

– prin bifarea „Termeni și condiții” la Cererea de ofertă din formularul on-line,
– prin bifarea „Termeni și condiții” din formularul on-line pentru abonare pentru Abonare Newsletter,
– sau prin acceptare cookies,

Societatea INCONTRO PREFABBRICATI SA („Societatea”) cu sediul in Chisoda, com. Giroc, DN 59, km8+550 m stanga,  înregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J35/928/1997, având CUI RO 9640755 sa fie autorizata sa proceseze datele mele personale: nume, adresa de e-mail, nr. de telefon.  Pe langa aceste informatii cu caracter personal, care ma pot identifica in mod direct, sunt de acord sa se colecteze si informatii ce nu ma pot identifica personal – informatii care se refera, de regula, la computerul sau dispozitivul mobil de pe care accesez serviciile www.incontro.ro. Aceste informatii includ adresa IP si informatii despre conexiunea la Internet.

Scopul prelucrarii
Societatea prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • furnizare de produse / prestari servicii din domeniul proiectare si executie structura prefabricata din beton , constructii industriale si civile;
 • in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Societatii;
 • in scopul urmaririi intereselor legitime ale Societatii;
 • furnizarea de informatii cu privire la oferte comerciale.

Temeiul juridic al prelucrarii
Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:

 • contractul de furnizare si/ sau prestari servicii la care dumneavoastra sunteti parte sau cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract;
 • indeplinirea unei obligatii legale;
 • interesul legitim al Societatii pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege in favoarea noastra, pentru a actiona in justitie contra oricarei activitati ilegale sau care prejudiciaza Societatea, , în masura în care ati fost de acord, prin consimtamantul dumneavoastra exprimat.

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

Pentru a atinge scopurile mai sus prevazute,  divulgarea datelor personale se face catre urmatoarele categorii de furnizori de produse si/sau servicii/ imputerniciti:

 • autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă (inclusiv autoritati fiscale);
  contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari)
 • furnizorii Societatii implicati in mod direct/indirect in procesul de marketing si promovare.

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Durata pastrarii
Datele Dumneavoastra personale vor fi pastrate de Societate pentru o perioada care nu depaseste perioada necesara pentru a atinge scopurile descrise mai sus si/sau pentru orice alta durata necesara în virtutea obligatiilor legale aplicabile Societatii.

Drepturile dumneavoastra
In conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 679/2016, persoana vizata are urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare şi acces la date cu caracter personal (art. 13-15);
 • dreptul la rectificare (art. 16);
 • dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art. 17);
 • dreptul la restricţionarea prelucrării (art. 18);
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);
 • dreptul la opoziţie (art. 21);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (art.22).

Ne puteti contacta:
•    Prin email – la adresa: office@incontro.ro,
•    Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta – la -sediul  Societatii (sat Chisoda, comuna Giroc, DN 59 km 8+550 m stanga
•    Telefonic – la numarul: +40.256.290750